Часови график за СУ

График на часовете в „Спортно училище“

гр. Търговище

 

  С У Т Р И Н                                                                                                С Л Е Д  О Б Е Д

 

1/ 8.00 – 8.40                                                                                                1/12.35 – 13.15

2/ 8.50 – 9.30                                                                                                2/ 13.20 – 14.00

3/ 9.40 – 10.20                                                                                              3/ 14.05 – 14.45 

4/ 10.30 – 11.10                                                                                             4/ 14.50  – 15.30

5/ 11.15 – 11.55