ДЗИ май – юни 2018г.

Сесия май-юни 2018 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ!

5.03 – 16.03.2018г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ

18.05.2018г. – получаване на служебните бележки за допускане до ДЗИ

13.06.2018г. – обявяване на резултатите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар