ДЗИ май – юни 2021г.

Сесия май-юни 2021г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ!

1.03 – 19.03.2021г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ

18.05.2021г. – получаване на служебните бележки за допускане до ДЗИ

12.06.2021г. – обявяване на резултатите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар