ДЗИ май – юни 2019г.

Сесия май-юни 2019 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ!

5.03 – 15.03.2019г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ

18.05.2019г. – получаване на служебните бележки за допускане до ДЗИ

13.06.2019г. – обявяване на резултатите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар