ДЗИ май – юни 2020г.

Сесия май-юни 2020г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ!

4.03 – 17.03.2020г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ

18.05.2020г. – получаване на служебните бележки за допускане до ДЗИ

12.06.2020г. – обявяване на резултатите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар