Прием

   За учебната 2020/2021 година училището ще приема по държавна поръчка ученици за 5, 6 и 7 клас, допълване на паралелки в 8 и 9 класове по следните спортове:

Вид спорт 

Брой ученици по вид спорт

Общ брой ученици по вид спорт

V VI VII
Футбол 6 5 4 15
Свободна борба 8 7 15
Спортна стрелба 7 8 2 17
Бокс 3 3 3 9
Вдигане на тежести 3 3  1 7

 

 ПОДАВАТ СЕ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

   1.Заявление по образец на училището, подписано от ученика и родителя (настойника), в което са заявени желанията за прием по съответния вид спорт;    

2.Копие на акт за раждане;    3.Медицинско свидетелство със заключение, че съответният вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние на ученика, издадено от личния лекар;    4.Застрахователна полица “Злополука” за дните на изпита по вида спорт (прави се в училището).   5. Ученическа книжка.   Приемането на документи се извършва: за І тур- до 20.06., и за ІІ тур – от 10 до 19.08. от 08,00 до 16,30 часа, в канцеларията на училището.  

Приемните изпити ще се проведат в два последователни дни за всеки спорт по следния график:

 

СПОРТ

I ТУР

II ТУР

Вдигане на тежести

 23-24.06.2020г

11-12.08.2020г

Бокс

 23-24.06.2020г

11-12.08.2020г

Борба

23-24.06.2020г

11-12.08.2020г

Футбол

 23-24.06.2020г

11-12.08.2020г

Спортна стрелба

 23-24.06.2020г
11-12.08.2020г
 
 

   Кандидатите се явяват на приемния изпит в спортно облекло.    Класирането се обявява в училището в двудневен срок от провеждането на приемния изпит.    Записването на приетите ученици от I тур се извършва от 01.07. до 03.07., а от II тур – до 21.08., след представяне на оригинал на удостоверение за завършен 4, 5 или 6 клас.  

Незаетите места се обявяват в училището в двудневен  срок след 10 юли и следващите класирани кандидати се записват в периода 13-15 юли.   

ТЕСТОВЕ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ

СПОРТНА СТРЕЛБА

Тестове за спорт СПОРТНА СТРЕЛБА

1.Равновесна устойчивост (сек.)
2. Острота на зрението
3. Концентрация на вниманието (сек.)
4. Пистолет (точки)
5. Пушка от упор (точки)
6. Пушка от ръка (точки)
7. Задържане на гирички 1,5 кг. с ръце в страни
8. 600 м. гладко бягане (мин.)
9. Лицеви опори (бр.)
10. Термометрия (грешки)

 

ВДИГАНЕ ТЕЖЕСТИ

ТЕСТОВЕ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ

Тестове за спорт ВДИГАНЕ ТЕЖЕСТИ

 1. 30 м. висок старт (сек.)
  2. Дълъг скок (см.)
  3. 400 м. гладко бягане (мин.)
  4. Експертна оценка (2-6)
  5. Лицеви опори (бр.)
  6. Интензивност на вниманието
  7. Биологична възраст (0-6)
  8. Вертикален отскок (см.)
  9. Наклон напред (см.)

 

СВОБОДНА БОРБА

ТЕСТОВЕ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ

Тестове за спорт БОРБА

 1. Максимално потребление на кислород кг/тл.
 2. Дълъг скок (см.)
 3. 800 м. гладко бягане (мин.)
 4. Експертна оценка (2-6)
 5. Набиране (бр.)
 6. 30 м. висок старт (сек.)
 7. Биологична възраст (0-6)
 8. Наклон напред (см.)
 9. Интензивност на вниманието
 10. Разтег-разлика (см.)

БОКС

ТЕСТОВЕ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ

 Тестове за спорт БОКС

 1. 30 м. висок старт (сек.)
  2. Максимално потребление на кислород кг/тл.
  3. 2 х 400 м. гладко бягане (мин.)
  4. Лицеви опори до отказа (бр.)
  5. Експертна оценка (2-6)
  6. Биологична възраст (0-6)
  7. Скок дължина (см.)
  8. 2 х 2 прави удари по ст. възгл. с крачка назад
  9. Разтег (см.)

 

ФУТБОЛ
ТЕСТОВЕ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ

 Тестове за спорт ФУТБОЛ

 1. Бягане 30 м. висок старт (сек.)
  2. 800 м гладко бягане (мин)
  3. МПК кг/тг
  4. Вертикален отскок (см)
  5. Експертна оценка
  6. Ръст
  7. Ръстово-теглова разлика
  8. Координационно-моторен тест
  9. Биологична възраст
  10. Дълъг скок (см)
  11. Коремни преси (брой)
  12. Наклон напред (см)

 За справки и допълнителна информация:    Спортно училище “Никола Симов” Търговище    ул.“Цар Симеон“ пк 134     телефон:

0884 34 28 30                                           image (6)

Вашият коментар