За нас

      Спортно училище "Никола Симов" гр.Търговище е създадено през 1985г. като приемник на тогавашния Спортен интернат.

     През всичките 25 години на съществуване, то успя да се съхрани преминавайки през СОУ – Спортен профил и сега Спортно училище "Никола Симов".

    В резултат на всеотдайния и успешен труд на учители и преподаватели по спорт, възпитаници на училището са носители на много медали и отличия от национални и международни спортни състезения, а други завършват висше образование и се реализират успешно в живота.

На своите възпитаници училището предлага следните възможности:

• Отлично качество на учебния процес, съобразено с ДОИ.
• Обучение от висококвалифицирани преподаватели.
• Обучение по икономика и мениджмънт на спорта от ІХ клас.
• Интерактивни форми на обучение.
• Спортна подготовка на високо ниво.
• Модерно обзаведени класни стаи.
• Два компютърни кабинета. Интернет.
• Съвременно оборудван ученически стол.
• Здравословно хранене – безплатни закуска и обяд.

• Целодневно обучение.
• Лекарско обслужване.
• Възможност за ползване на общежитие.

• Видео охрана.

  • Зимен подготвителен и летен възстановителен лагер.
  • Безплатна спортна екипировка.
  • Имат възможност да завършат курс за съдии по спорт.

Учениците, завършили ХІІ клас на Спортното училище могат да кандидатстват във всички висши учебни заведения.

 

 

Вашият коментар