ДЗИ август-септември 2018г.

Сесия август-септември 2018 г. 

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ!

2.07. – 13.07.2018 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ

до 24.08.2018 г. – получаване на служебните бележки за допускане до ДЗИ

10.09.2018 г. – обявяване на резултатите

  •  Български език и литература – 28 август 2018., начало – 08,00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2018г., начало – 08,00 ч.