ДЗИ август-септември 2021г.

Сесия август-септември 2021 г. 

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ!

1.07. – 16.07.2021 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ

до 23.08.2021 г. – получаване на служебните бележки за допускане до ДЗИ

10.09.2021 г. – обявяване на резултатите

  •  Български език и литература – 26 август 2021., начало – 08,00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 27 август 2021г., начало – 08,00 ч.