ДЗИ август-септември 2019г.

Сесия август-септември 2019 г. 

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ!

1.07. – 12.07.2019 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ

до 24.08.2019 г. – получаване на служебните бележки за допускане до ДЗИ

10.09.2019 г. – обявяване на резултатите

  •  Български език и литература – 27 август 2019., начало – 08,00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 28 август 2019г., начало – 08,00 ч.