Образование за утрешния ден

По повод на Деня на Европа и според плана за дейности на клуба по проекта ОУД , учениците подготвиха презентация, свързана с разработка по темата. В нея включиха ефекта на „червените завеси“ и материали, намерени в Интернет. Поради невъзможността да се работи в екип, публичната изява бе сглобена от най- интересните слайдове, предоставени от член