Обществен съвет

22.10.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 11.12.2019 г. ще се проведе заседание на Обществения съвет  от 17,30ч с дневен ред:

1. Избор на председател на ОС при СУ „Никола Симов“ гр. Търговище

15.12.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 20.12.2016 г. ще се проведе заседание на Обществения съвет с дневен ред:

1. Избор на председател на ОС при СУ „Никола Симов“ гр. Търговище

РЕШЕНИЕ

от Протокол №1/20.12.2016 г. :
1. Избира за председател на Обществения съвет към  СУ „Никола Симов“ гр. Търговище г-жа Симеонка Василева Рачева.

 

15.12.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 20.12.2016 г. ще се проведе заседание на Обществения съвет с дневен ред:

1. Избор на председател на ОС при СУ „Никола Симов“ гр. Търговище

 

14.12.2016г.

РЕШЕНИЯ

от събрание на представители на родителите на учениците от I до XII клас при СУ „Никола Симов“ гр. Търговище за избор на членове на Обществен съвет, проведено на 13.12.2016г:

1.На основание чл.265, ал.1 от ЗПУО, чл.4 ал.3 и чл.9 ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата за членове на Обществения съвет при СУ „Никола Симов“ гр. Търговище бяха избрани родителите:

  • Нели Йорданова
  • Симеонка  Рачева
  • Мария Станева

1.12.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

Събранието на родителите, излъчени на първи етап от паралелките, за избор на членове на Обществения съвет към СУ „Никола Симов“ гр. Търговище ще се състои на 13 декември 2016 г. от 17.30 часа в кабинет№10 на училището.

Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети можете да намерите на сайта на МОН.