Свободни места

Свободни места за ученици в рамките на утвърдения училищен и държавен прием, в съответствие с чл.104. ал2 от Наредба №10/1.09.2016г за организация на дейностите в училищното образование

VI VII VIII IX X XI XII
Борба 0
Бокс 3
Спортна стрелба 4
Футбол 4
Вдигане на тежести 1
Общо 11