Свободни места

Свободни места за ученици в рамките на утвърдения училищен и държавен прием, в съответствие с чл.104. ал2 от Наредба №10/1.09.2016г за организация на дейностите в училищното образование

VI VII VIII IX X XI XII
Борба 3 1 4 3
Бокс 2 1 3 2 1
Спортна стрелба 5 5 3 3
Футбол 3 2 5 1 2 2
Вдигане на тежести 2 1 1
Общо 10 3 6 9 10 11 6