Свободни места

Свободни места за ученици в рамките на утвърдения училищен и държавен прием, в съответствие с чл.104. ал2 от Наредба №10/1.09.2016г за организация на дейностите в училищното образование

VI VII VIII IX X XI XII
Борба 1 1
Бокс 1 1 1 2
Спортна стрелба 1 2 2
Футбол 3 1 3 5 2 12
Вдигане на тежести 3 2
Общо 7 2 5 9 5 14